Mammas vas - akvarell av Lena Hoel, storlek 109 x 80 cm

När vi såg en utställning av Lenas akvareller i Stockholm i vintras slogs vi av den ömsinthet och storslagenhet som hennes akvareller representerade. Stora bilder målade med en kombination av kraft och härlig skirhet.

Blomman har ju en mångfacetterad betydelse som går hand i hand med människan. Blomman som knoppas - slår ut – vissnar – dör. Blomman som vi ger bort vid dop, födelsedagar, bröllop och begravningar. Trädgården. Blomman som en kär metafor för livet självt.

Lena Hoel har hela tiden haft måleriet som en bisyssla vid sidan av sin huvudsakliga karriär som operasångerska. Hon har sjungit ett 30-tal huvudroller på Kungliga operan sedan debuten 1984, uppträtt internationellt och samarbetat med Sixten Ehrling och Ingmar Bergman.

Så här beskriver hon själv sitt måleri:

Vattnet ger mig lust. Det har en egen vilja. Vi kan kommunicera, vattnet och jag. Driften att måla är också en vilja, där jag inte kan styra. Den kommer till mig och ibland blir jag ett redskap för något mycket större än jag. Den för mig i en dans där jag, om jag har tur, ställer mig till förfogande.

Motiven, just nu blommor, har egentligen ingen betydelse. Däremot tyngd-täthet-mänsklighet-djup-svärta-uppåtsträvande.... det är mina redskap. Jag sköljer ofta ur och skrubbar mina målningar, då får jag en grund och ett djup att arbeta utifrån.

Ibland vill jag använda mitt liv som ingång i måleriet, men lyckas sällan. Livet ställer sig i förgrunden och skymmer upplevelsen av tavlan. Bättre då med ett "icke laddat" motiv, där alla mina erfarenheter speglas i hur och var jag lämnat mina penseldrag. Använder ofta kniv för att få pigmentet att lämna åsar av känsla.

Jag har aldrig intresserat mig för trender, varken i musiken eller konsten - de berör mig inte. Jag är både politiskt och andligt intresserad och anser att sättet man tar sig an konsten är talande för hur man ser på omvärlden. Medkänsla och medmänsklighet är mina ledstjärnor och min förhoppning är att detta också framträder i en betraktares upplevelse.