Lars Östling

Lars Östling har en lång erfarenhet som konstnär med otaliga utställningar i Sverige och utomlands, en lång rad offentliga arbeten och en position som en av landets ledande porträttmålare. En av hans motivvärldar är Fårö där han är sommarboende sedan 60-t