Lena Hoel - En presentation

Buy this
  • Free
100% SSL Secure

LENA HOEL ALDÉN

Lena Hoel växte upp i en konstnärlig miljö, siktet var inställt på bild men musiken tog över och blev hennes uttrycksform. Måleriet har hela tiden funnits parallellt med hennes sångkarriär. Efter 26 givande år som sopransolist på Kungliga Operan i Stockholm finns nu tid för Lena att helhjärtat ägna sig åt sin konst. Så här säger Lena själv om sitt måleri:

Vattnet ger mig lust. Det har en egen vilja. Vi kan kommunicera, vattnet och jag. Driften att måla är också en vilja, där jag inte kan styra. Den kommer till mig och ibland blir jag ett redskap för något mycket större än jag. Den för mig i en dans där jag, om jag har tur, ställer mig till förfogande.

Motiven, just nu blommor, har egentligen ingen betydelse. Däremot tyngd-täthet-mänsklighet-djup-svärta-uppåtsträvande.... det är mina redskap. Jag sköljer ofta ur och skrubbar mina målningar, då får jag en grund och ett djup att arbeta utifrån.

Ibland vill jag använda mitt liv som ingång i måleriet, men lyckas sällan. Livet ställer sig i förgrunden och skymmer upplevelsen av tavlan.

Bättre då med ett "icke laddat" motiv, där alla mina erfarenheter speglas i hur och var jag lämnat mina penseldrag. Använder ofta kniv för att få pigmentet att lämna åsar av känsla.

Jag har aldrig intresserat mig för trender, varken i musiken eller konsten - de berör mig inte. Jag är både politiskt och andligt intresserad och anser att sättet man tar sig an konsten är talande för hur man ser på omvärlden. Medkänsla och medmänsklighet är mina ledstjärnor

och min förhoppning är att detta också framträder i en betraktares upplevelse.